Asiakastarinat

Kompakteja ilmanvaihtokoneita monipuolisiin kohteisiin

Lahden LVI-Expertti Oy tekee talotekniikkaa laajalla skaalalla aina pientaloista koulurakennuksiin ja teollisuuden tarpeisiin. Pamon ja Lahden LVI-Expertti ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Yksi isommista yhteistyössä toteutetuista projektikohteista on Hollolan Kalliolan koulu, jonne Lahden LVI-Expertti asensi Pamonin valmistamat KAIR-ilmanvaihtokoneet.

Kalliolan koulu valmistui kesällä 2017. Valmis koulukeskittymä on iso ja nykyaikainen tila, jossa ilmanvaihdon merkitys on suuri. Suunnittelussa on panostettu siihen, että sisäilman laadun kanssa ei tule ongelmia. Tämä on otettu huomioon sekä rakennesuunnittelussa että ilmanvaihdossa.

– Sisäilman täytyy olla miellyttävä vuosia, ja sen laadun tulee olla koko rakennuksen käyttöiän laadukasta, painottaa Lahden LVI-Expertillä työnjohtajana toimiva Hannu Ellonen.

Valmis paketti on helppo asentaa

Työnjohtajan roolinsa lisäksi Ellonen toimii myös projektien käyttöönotoissa sekä loppukäyttöönotoissa. Hänellä on pitkä kokemus alalta, ja Pamonin KAIR-ilmanvaihtokoneet ovat ehtineet tulla vuosikymmenten saatossa tutuiksi. Kalliolan koululle Lahden LVI-Expertti asensi yhteensä kuusi kaappimallin ilmanvaihtokonetta, jotka toimivat melko automatisoidusti.

– KAIRin koneet ovat hyvin toimivia paketteja. Ne on helppo kuljettaa kohteeseen ja asentaa paikoilleen, koska kyseessä on täysin valmis paketti. KAIRin koneissa on myös se etu, että valmistus on täällä Suomessa. Ongelmatapauksissa tekninen apu on hyvin lähellä, Ellonen sanoo.

– Nykyinen automaatiojärjestelmä mahdollistaa sen, että kaikki tämänkin kohteen ilmanvaihtokoneet ovat hallittavissa esimerkiksi vahtimestarin valvomosta saman käyttöpaneelin kautta, Ellonen avaa.

”Heidän kanssaan on ollut erittäin miellyttävää tehdä yhteistyötä”

Kalliolan koulun lisäksi ovat Lahden LVI-Expertti ja Pamon tehneet yhteistyötä myös monissa muissakin kohteissa. Vuosiin on mahtunut paljon erilaisia, suurempia ja pienempiä yhteisiä projekteja. Ellonen kokee Pamonin kanssa työskentelyn mukavaksi.

– Heidän kanssaan on ollut erittäin miellyttävää tehdä yhteistyötä. Kaikkiin kysymyksiin on vastattu. KAIRin ilmanvaihtokoneiden laatu on ollut kiitettävää. Jos reklamaatioita on tullut, niin Pamonilta on oltu meihin yhteydessä nopeasti, ja asiat on selvitetty sulavasti. Näin kehitys menee eteenpäin, ja tieto kulkee puolin ja toisin, Ellonen kertoo.

– KAIRin ilmanvaihtokoneet ovat helppo ja kompakti ratkaisu hyvin monipuolisiin kohteisiin. Näitä on helppo suositella, Ellonen kiteyttää.

Kirjaudu

Kirjaudu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.